Over ons

De DigiDare Award is een initatief van BIM Loket, in samenwerking met digiGO.

BIM Loket 

Het BIM Loket is een samenwerkingsverband van, voor en door de sector rond informatisering in de bouw. De bouwsector maakt een ontwikkeling door naar integrale samenwerking en uitwisseling van digitale informatie tijdens het volledige bouwproces. Het BIM Loket bevordert deze ontwikkeling in de rol van katalysator en enabler voor de digitale transitie, en door het bieden van een neutraal samenwerkingsplatform. Ook ontwikkelt en beheert het BIM Loket een palet van open BIM-standaarden, die het uitwisselen van digitale informatie technisch mogelijk maken. 

DigiGO

Samen optrekken, om je eigen bedrijf of organisatie én de gehele branche slimmer en sneller te maken. Dat is de kern van digiGO, een overeenkomst met een gezamenlijke ambitie: digitalisering van de gebouwde omgeving. Met de ondertekening van de Digitaliseringsdeal hebben overheid, de brancheverenigingen van de bouw, de installatiesector en de toeleverende industrie afgesproken dat zij de komende jaren zoveel mogelijk sectorbrede afspraken maken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie. De coördinatie van de digiGO gebeurt door het Digiteam, aangestuurd vanuit de Bouw Digitaliserings Raad (BDR). Daarin is de gehele sector vertegenwoordigd. Kijk voor meer informatie op www.digigo.nu

Mediapartner

Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd is hét landelijke integrale kennisplatform voor beslissers binnen de bouw- en vastgoedsector op het gebied van duurzaamheid. Duurzaam Gebouwd biedt beslissers uit de bouw de mogelijkheid om toe te treden tot het integrale netwerk, bestaande uit meer dan 300 beslissers uit de complete bouwkolom. Daarnaast biedt het platform uitstekende mogelijkheden om duurzame initiatieven, projecten, producten of diensten te introduceren en profileren.