Pitch hier!

Finalist

Initiatiefgroep BUP2.0 (BIM Uitvoeringsplan)

Daar is hij dan het ‘BIM-uitvoeringsplan 2.0’! Ofwel BUP 2.0. Het eerste product van een belangeloze samenwerking tussen verschillende enthousiastelingen uit de bouw. Met het motto: Kennis is macht, delen is kracht! Met het BUP 2.0 wordt via hyperlinks naar een website centraal kennis gedeeld en geborgd en kan iedereen dit decentraal toepassen en ervaringen […]

BIM basis Infra

Betere benutting van digitalisering en informatisering is een belangrijke ‘aanjager’ in het mogelijk maken van een productiviteitssprong. Naadloze uitwisseling van digitale informatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers is hierbij essentieel en versnelt de digitalisering van de infrasector. Dit kan alleen als alle betrokken partijen dezelfde taal spreken. Daarom introduceert de Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwbedrijven (VIB) van Bouwend […]

Tauw & Waterschap Drents Overijsselse Delta

Samen aan documenten en geografische bestanden werken op een manier dat datakwaliteit en herbruikbaarheid geborgd is, vereist werkafspraken en gedragsverandering. Het resultaat is een nieuwe manier van samenwerken en betere uitwisseling van data voor beheer. In dit voorbeeld werkt Tauw samen met Waterschap Drents Overijssels Delta om de informatie management voor Project Veilige Vecht (Hoogwaterbeschermingsprogramma […]

ILS Ontwerp & Engineering

UBA Bouw

DWA

DWA is kennis- en marktleider in ‘Digital’. Wij geloven dat een datagedreven, digitale aanpak leidt tot slimmere samenwerking en efficiëntere verduurzaming van de leefomgeving. We brengen die visie met lef in praktijk.