2021

Bimpact, Buro de Haan, RcPanels

Durven digitaliseren is één, het waarmaken is twee. Dat lukt alleen door samenwerking en over je eigen schaduw heen te stappen. Als Bimpact, Buro De Haan en RcPanels zien wij samen digitalisering als antwoord op klimaatproblematiek en woningtekort. Van ontwerp en toetsing tot en met productie en borging. Door kannibaliseren van eigen verdienmodellen. Dat kan […]

PCA

De krachtige samenwerking van Coen Hagedoorn Bouwgroep, Woonpartners Midden Holland, NCCW en PCA. Een samenwerking van partners die een gezamenlijk doel nastreven én waarvan het bereik iedereen voordelen oplevert.Dankzij een samenwerking, waarbij vertrouwen het kernwoord is, kwam er een interessant proces tot stand. Met behulp van vernuftig ICT-werk komt het onderhouds- of reparatieverzoek direct bij […]

Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus

BIM is een groot deel van ons werk als architecten, en dus van onze contracten. Maar je wil of kan niet altijd alles in BIM doen, en dan moet je dat goed afspreken van tevoren. Ook kunnen sommige bureaus niet alle BIM diensten verlenen, en dat moet ook van tevoren duidelijk zijn. De BNA-template die […]

SBB Ontwikkelen en Bouwen

Eenduidige verwachtingen en duidelijke communicatie vormden ook het vertrekpunt voor de Digitale Informatiekaarten die we als SBB samen met onze co-makers ontwikkeld hebben en die we nu in een breder netwerk aan het optimaliseren zijn. Met de kaarten kunnen we afspraken nog veel beter standaardiseren en vastleggen. Dit leidt tot een veel betere risico-inventarisatie en […]

Witteveen+Bos

Bewoners in een vroeg stadium betrekken bij projecten in hun eigen leefomgeving levert vaak betere resultaten op en meer tevreden bewoners. Witteveen+Bos is bij de ontwikkeling van veel projecten in de ruimtelijke ordening betrokken en heeft ruime ervaring opgebouwd door het contact met vele stakeholders: zowel experts als leken en zowel professionals als omwonenden. Om […]

Rensa Family Company

In een echt BIM project kunnen de materialen vanuit 3d modellen daadwerkelijk besteld worden. Op deze wijze worden de inspanningen die aan de voorzijde gedaan worden terugverdiend. Door ontbreken van de juiste product informatie in de 3D modellen is dit niet vanzelfsprekend. Rensa heeft een tool ontwikkeld met een algoritme welke op basis van de […]

Gebiedsmanagers

Met het Gebiedsportaal faciliteren wij integrale ketensamenwerking. Het gebiedsportaal is een online omgeving met de informatie die relevant is voor uw project. Gebiedsportaal zorgt dat informatie makkelijk wordt ontsloten, gecombineerd en gedeeld kan worden met het bouwteam, derden partijen maar ook de omgeving. Daarnaast wordt informatie behouden en efficiënt overgedragen. Kijk voor meer informatie op […]

Gemeente Rotterdam

Data vormt een steeds groter onderdeel voor beheer en ontwikkeling van de stad. Het Ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam beheert de volledige keten voor projectmonitoring; van meetsysteem- en softwareontwikkeling, tot uitvoering, validatie en interpretatie. Specialisten uit verschillende domeinen verwerken de data tot informatie zodat dit door de gehele organisatie gebruikt kan worden. Het is daarmee […]

TiQiT / Way2Web Software

Tot wel 30% van al het vervoer over de weg heeft te maken met het transport van bouwmaterialen. En per jaar worden 1,2 miljoen vrachtwagenkilometers in de binnenstad gemaakt. Dit veroorzaakt uitstoot van CO2 en fijnstof, verkeersonveiligheid en opstoppingen rond bouwplaatsen. Goede coördinatie van de logistieke keten van een bouwproject is van groot belang – […]

Stichting RIONED

Programmamanager Eric Oosterom vertelt trots over wat Stichting RIONED met het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water afgelopen jaren heeft opgebouwd: een krachtige data- en uitwisselstandaard voor het rioleringsbeheer. Zodat alle partijen effectief en innovatief kunnen samenwerken. Mede dankzij het GWSW-dataplatform voor open publicatie van rioleringsdata en in de toekomst BOR-brede toepassing.

Gemeente Rotterdam

De woningeigenaar en professionals voorzien van kennis over funderingen. Dát is het doel van onze Rotterdamse Funderingskaart. Data over gebouwen en funderingen worden verrijkt met projectinformatie van het Ingenieursbureau, particuliere onderzoeksgegevens, gemeentelijke archieven en met rapporten van onderzoeksbureaus en woningcorporaties. Zo’n 20 attributen zijn vastgelegd in een database en gekoppeld aan panden. Zo weten we […]