Digi Dare

Bimpact, Buro de Haan, RcPanels

Durven digitaliseren is één, het waarmaken is twee. Dat lukt alleen door samenwerking en over je eigen schaduw heen te stappen. Als Bimpact, Buro De Haan en RcPanels zien wij samen digitalisering als antwoord op klimaatproblematiek en woningtekort. Van ontwerp en toetsing tot en met productie en borging. Door kannibaliseren van eigen verdienmodellen. Dat kan als je digitaal duurzaam doorbraken durft doen. DigiDare. Personeelstekort? Te hoge kosten? Met minder mensen, meer maken op een leukere manier. Wij dagen de sector uit: doe je met ons mee?

PCA

De krachtige samenwerking van Coen Hagedoorn Bouwgroep, Woonpartners Midden Holland, NCCW en PCA. Een samenwerking van partners die een gezamenlijk doel nastreven én waarvan het bereik iedereen voordelen oplevert.
Dankzij een samenwerking, waarbij vertrouwen het kernwoord is, kwam er een interessant proces tot stand. Met behulp van vernuftig ICT-werk komt het onderhouds- of reparatieverzoek direct bij Coen Hagedoorn Bouwgroep (CHB) binnen. Zij verzorgen vervolgens de opdracht. En dat niet alleen: zij regelen ook de gehele administratieve afhandeling, dankzij een geautomatiseerd slim systeem. Woonpartners Midden Holland (WMH) houdt toezicht, maar is volledig ‘ontzorgd’ zoals dat met een hip woord geduid wordt.

Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus

BIM is een groot deel van ons werk als architecten, en dus van onze contracten. Maar je wil of kan niet altijd alles in BIM doen, en dan moet je dat goed afspreken van tevoren. Ook kunnen sommige bureaus niet alle BIM diensten verlenen, en dat moet ook van tevoren duidelijk zijn. De BNA-template die we hebben gemaakt helpt architectenbureaus, aannemers en opdrachtgevers om daar duidelijke afspreken over te maken. Op die manier weet iedereen waar ze aan toe zijn: welke informatie zit in welke ontwerpfase. De BNA-template is inmiddels een onmisbaar hulpmiddel geworden.

SBB Ontwikkelen en Bouwen

Eenduidige verwachtingen en duidelijke communicatie vormden ook het vertrekpunt voor de Digitale Informatiekaarten die we als SBB samen met onze co-makers ontwikkeld hebben en die we nu in een breder netwerk aan het optimaliseren zijn. Met de kaarten kunnen we afspraken nog veel beter standaardiseren en vastleggen. Dit leidt tot een veel betere risico-inventarisatie en optimale grip op het proces. Vooral de visualisatie van onderdelen per fase is uniek en van grote waarde voor de beelddenkers die wij techneuten nu eenmaal zijn. Meedenken of meer weten? Zoek vooral contact.

Witteveen+Bos

Bewoners in een vroeg stadium betrekken bij projecten in hun eigen leefomgeving levert vaak betere resultaten op en meer tevreden bewoners. Witteveen+Bos is bij de ontwikkeling van veel projecten in de ruimtelijke ordening betrokken en heeft ruime ervaring opgebouwd door het contact met vele stakeholders: zowel experts als leken en zowel professionals als omwonenden. Om dit contact zowel kwantitatief als kwalitatief te verbeteren hebben we InBeeld ontwikkeld. InBeeld is een digitaal participatieplatform waarmee het draagvlak van een bouwproject aanzienlijk wordt vergroot. Bij digitale samenwerking in de bouw hoort namelijk ook de digitale samenwerking met de omgeving en stakeholders.

Rensa Family Company

In een echt BIM project kunnen de materialen vanuit 3d modellen daadwerkelijk besteld worden. Op deze wijze worden de inspanningen die aan de voorzijde gedaan worden terugverdiend. Door ontbreken van de juiste product informatie in de 3D modellen is dit niet vanzelfsprekend. Rensa heeft een tool ontwikkeld met een algoritme welke op basis van de beschikbare info het juiste artikelnummer selecteert. Hierdoor wordt het mogelijk eenvoudig bestellijsten te maken en de deze lijst te gebruiken in (prefab)werktekeningen. Om het modelleren te vereenvoudigen is een bibliotheek aanwezig met gevalideerde productdata en zelfontwikkelde parametrische modellen.

Gebiedsmanagers

Met het Gebiedsportaal faciliteren wij integrale ketensamenwerking. Het gebiedsportaal is een online omgeving met de informatie die relevant is voor uw project. Gebiedsportaal zorgt dat informatie makkelijk wordt ontsloten, gecombineerd en gedeeld kan worden met het bouwteam, derden partijen maar ook de omgeving. Daarnaast wordt informatie behouden en efficiënt overgedragen. Kijk voor meer informatie op gebiedsmanagers.nl/gebiedsportaal!

Gemeente Rotterdam

Data vormt een steeds groter onderdeel voor beheer en ontwikkeling van de stad. Het Ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam beheert de volledige keten voor projectmonitoring; van meetsysteem- en softwareontwikkeling, tot uitvoering, validatie en interpretatie. Specialisten uit verschillende domeinen verwerken de data tot informatie zodat dit door de gehele organisatie gebruikt kan worden. Het is daarmee van toegevoegde waarde voor Asset Management , risicobeheersing en informatievoorziening voor de burger. Het platform heeft beheer en onderhoud van de sensoren en projecten geïntegreerd in presentatie- en interpretatiesoftware. Koppelingen met de BasisRegistratieOndergrond evenals implementatie met BIM zijn geïntegreerd.

TiQiT / Way2Web Software

Tot wel 30% van al het vervoer over de weg heeft te maken met het transport van bouwmaterialen. En per jaar worden 1,2 miljoen vrachtwagenkilometers in de binnenstad gemaakt. Dit veroorzaakt uitstoot van CO2 en fijnstof, verkeersonveiligheid en opstoppingen rond bouwplaatsen. Goede coördinatie van de logistieke keten van een bouwproject is van groot belang – voor sector én maatschappij.

TiQiT is een unieke innovatie die alle stakeholders verbindt. Ook systemen van tussenhandel, bouwhubs, leveranciers, voorraad- en planningsystemen en zelfs actuele verkeersinformatie worden gekoppeld aan TiQiT. Zo wordt steeds de juiste logistieke keuze gemaakt. Goed nieuws voor bouw, mens en millieu!

Stichting RIONED

Programmamanager Eric Oosterom vertelt trots over wat Stichting RIONED met het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water afgelopen jaren heeft opgebouwd: een krachtige data- en uitwisselstandaard voor het rioleringsbeheer. Zodat alle partijen effectief en innovatief kunnen samenwerken. Mede dankzij het GWSW-dataplatform voor open publicatie van rioleringsdata en in de toekomst BOR-brede toepassing.