Digi Dare

Initiatiefgroep BUP2.0 (BIM Uitvoeringsplan)

Daar is hij dan het ‘BIM-uitvoeringsplan 2.0’! Ofwel BUP 2.0. Het eerste product van een belangeloze samenwerking tussen verschillende enthousiastelingen uit de bouw. Met het motto: Kennis is macht, delen is kracht! Met het BUP 2.0 wordt via hyperlinks naar een website centraal kennis gedeeld en geborgd en kan iedereen dit decentraal toepassen en ervaringen opdoen! De werkgroep is groeiende en bestaat inmiddels uit 10 vertegenwoordigers van 8 verschillende bedrijven. En de groep gaat door. De volgende onderwerpen staan alweer op de gezamenlijke agenda!

BIM basis Infra

Betere benutting van digitalisering en informatisering is een belangrijke ‘aanjager’ in het mogelijk maken van een productiviteitssprong. Naadloze uitwisseling van digitale informatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers is hierbij essentieel en versnelt de digitalisering van de infrasector. Dit kan alleen als alle betrokken partijen dezelfde taal spreken. Daarom introduceert de Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwbedrijven (VIB) van Bouwend Nederland de BIM basis Infra. Met deze afspraken over gegevensuitwisseling zet de sector een belangrijke stap naar beter digitaal samenwerken.

De initiatiefnemers spreken de verwachting uit dat een groeiend aantal partijen in de infrasector zich zal aansluiten bij het initiatief om deze basisafspraken te hanteren.

Heijmans

Met behulp van software geeft Heijmans monteurs digitale tools waardoor zij efficiënter, slimmer en sneller hun werk kunnen gaan doen zodat zij in staat zijn alle informatie van een bepaalde asset beschikbaar te hebben. Op deze manier wil Heijmans zich door ontwikkelen naar de operator van de slimme stad van de toekomst.

Aannemingsmaatschappij Markus B.V.

Bij Markus BV zijn wij constant aan het ontwikkelen zowel op het gebied van duurzaamheid als innovatie. En dit is ook nodig al je kijkt hoe ver de digitale wereld is. In deze pitch leggen wij niet alleen uit waarom en hoe wij de digitale transformatie binnen Markus BV hebben aangepakt, maar ook waar wij tegenaan zijn gelopen en welke maatregelen wij hebben genomen om deze struikelblokken weg te nemen.

Tauw & Waterschap Drents Overijsselse Delta

Samen aan documenten en geografische bestanden werken op een manier dat datakwaliteit en herbruikbaarheid geborgd is, vereist werkafspraken en gedragsverandering. Het resultaat is een nieuwe manier van samenwerken en betere uitwisseling van data voor beheer. In dit voorbeeld werkt Tauw samen met Waterschap Drents Overijssels Delta om de informatie management voor Project Veilige Vecht (Hoogwaterbeschermingsprogramma ) toekomstbestendig in te richten.

Edward Groenendaal (Bimloader)

In de onderzoeksperiode van mijn bedrijf heb ik een koppeling weten te maken tussen de het 3d model van de architect en de aannemer. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van , voor de bouwvak, in Nederland gelanceerd BIM management-programma Bexel. Alles wat DigiDare voorstaat: Digitaal samenwerken, komt hier samen. Ik schrijf onder mijn persoonlijke titel in. De oprichting van mijn bedrijf is nog niet afgerond . Edward Groenendaal

Open UOB

Er is “een wereld te winnen” met digitalisering binnen de bouw en installatiesector. Open standaarden zijn daarbij cruciaal om echt datagestuurd te kunnen gaan ontwerpen, installeren en beheren. Met de UOB zorgen we voor die open standaardisatie en maken we het mogelijk om in iedere CAD-applicatie, ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata samen te voegen met template objecten tot lichte, rijke, gestandaardiseerde en dus uitwisselbare 3D-objecten. De ontwikkeling van de UOB is een sectorbreed initiatief en mogelijk gemaakt door Techniek Nederland, een groep grote Installateurs, diverse fabrikanten en 2BA. Voor meer informatie zie www.openuob.nl

ABT Bouwen met Staal

SMARTconnection is een open-source onderzoeksproject waarin wordt onderzocht hoe staalverbindingen vroeg in het ontwerpproject kunnen worden meegenomen om zo de haalbaarheid en maakbaarheid van het ontwerp te vergroten. Naast technisch inhoudelijk onderzoek worden ook events georganiseerd zoals presentaties en hackathons, om deze kennisontwikkeling zoveel mogelijk te verspreiden. SMARTconnection wordt mede mogelijk gemaakt door ABT en Bouwen met Staal.

Creëer.nl

Dus we moeten inzetten op de cultuurverandering? Dit gaat traag! De branche blijft teveel hangen in hun traditionele mentaliteit (oude gedragspatronen). Het is en blijft tenslotte mensenwerk = teamwork = samen werken. Elke dag weer opnieuw proberen we deze muur voorzichtig naar beneden te halen. Namens wie je werkt (opdrachtgever/aannemer/ etc.) maakt niet uit, de sector heeft frisse onafhankelijke bouwpartners- en of regisseurs nodig! Één ieder kan het: elke dag weer opnieuw, aanpakkers welke niet afhaken wanneer het even tegenzit. Enthousiasme en bewustwording creëren voor deze cultuurverandering, alleen zo kan Nederland tot de top van de (bouw)wereld blijven behoren!